DOKUMENTY APLIKACYJNE

Proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji i celami programu Erasmus+

Należy wydrukować i wypełnić oraz podpisać

Regulamin stażu zagranicznego

Formularz aplikacyjny 

Deklarację uczestnictwa


Wszystkie dokumenty należy umieścić w osobnych  koszulkach  i dostarczyć do koordynatorów ( Magdalena Żełobowska, Kamilla Apanasewicz)  w  takich teczkach jak na zdjęciu.
Każdy zawód ma przypisany odpowiedni kolor:


informatycy - niebieski
ekonomiści - czerwony
reklama - żółty
turyści - zielony.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz